برچسب: هیجان

۰

شناختن هیجان

شناسایی حالتهای هیجانی اصلی ترین و بنیادی ترین مهارتی که به هوش هیجانی کمک می کند، توانایی شناخت دقیق حالتهای هیجانی است. دلیل این ادعا ساده است: ناتوانی در تشخیص و شناخت یک هیجان،...

۰

نقش هیجان در سازگاری با محیط

زندگی پر از چالش ها،استرس ها،و مشکلاتی است که باید حل شوند.هیجان ها به عنوان راه حل هایی برای این چالش ها،استرس ها،و مشکلات وجود دارند. هیجان ها با هماهنگ کردن احساسات،انگیختگی،هدف، و بیانگری...

۰

غم و ایجاد انگیزه

غم منفی ترین و آزار دهنده ترین هیجان است.غم اصولاً از تجربیات جدایی یا شکست ناشی می شود.جدایی از دست دادن فردی عزیز از طریق مرگ،طلاق،شرایط(مثل مسافرت)،یا مشاجره_ناراحت کننده است.علاوه بر جدا شدن از...