برچسب: همدلی

سردمزاجی در زنها ۰

همدلی

مهارت همدلی نوجوانان عموما می گویند که پدر و مادر آنها را درک نمی کند. گاهی زن و شوهرها نیز معتقدند که علی رغم انها زندگی مشترک اما هنوز زبان مشترکی پیدا نکرده اند...

۰

تربیت کودک

روش تربیت کودک احساسات کودکان برای آنها واقعی است. «هر گونه احساسی مجاز است، ولی عمل محدود است.» «ما نباید درک کودک را محدود کنیم.» «تا زمانی که کودک احساس درستی نداشته باشد نمی...

چگونه به کودکان کمک کنیم احساسات خود را بیان کنند؟ ۰

پذیرش و ایجاد رابطه با کودکان

مزایای همدلی بچه ها معمولا انواع مختلفی از احساسات را تجربه می کنند. وقتی والدین با آنها همدلی می کنند و به آنها کمک می کنند که احساساتشان را درک کنند بچه ها رابطه...