برچسب: نوجوان

۰

نوجوانی

نوجوانی نوجوانی، زمان تغییرات مهم است. وقتی نوجوانان تغییر می کنند و بالنده می شوند، چالش پدران و مادران این است که به آنان کمک کنند تا با خانواده و همچنین با کودکی خود، احساس پیوستگی...

۰

مصرف مشروبات الکلی در نوجوانها

رانندگی نوجوانها و نگرانی پدر و مادر ۱ آیا رانندگی نوجوانها کار درستی است؟ شانزده ساله هایی هستند که با مهارت و اطمینان، حتی بهتر از پدر و مادرشان رانندگی می کنند. در مقابل...

۰

روانشناسی بلوغ

روانشناسی بلوغ سرکشی و حساسیت  اغلب نوجوانها انگار به رادارهایی مجهزند که از عوامل مسبب ناراحتی پدر و مادرشان مطلع می شوند. اگر پدر و مادر به پاکیزگی و آراستگی بها بدهند، نوجوانان بی...

۰

جلوگیری از حواس پرتی هنگام مطالعه

شیوه ها و راه بردهای مطالعه جدیت در مطالعه به محض نشستن پشت میز مطالعه، خواندن را با جدیت شروع کنید زیرا اگر سریعا مشغول به مطالعه شوید، تمرکز حواس زود به دست می...

۰

نوشتن تکالیف درسی

فرزندانتان چگونه تکلیف درسی خود را به موقع انجام دهند؟ تکلیف درسی باید به موقع انجام شود. انجام به موقع تکلیف درسی، در بسیاری از خانواده ها مشکل بزرگی است، زیرا انجام تکالیف، اغلب...

۰

واکنش به تغییرات بلوغ جنسی

واکنش به تغییرات بلوغ جنسی نخستین قاعدگی در دخترهایی که آگاهی قبلی ندارند می تواند تکان دهنده و نگران کننده باشد و پاسخ پسرها به اولین انزال،مانند واکنش دخترها،احساس های آمیخته ای را به...

۰

بزهکاری نوجوان ۱

مطالعات اولیه در باب بزهکاری نوجوانان مکررا از طریق مقایسه ای ساده میان ویژگی های بزهکاران و غیر بزهکاران پیش رفته است.چنین نگرشی مبتنی بر این فرض ضمنی است که بزهکاری،صورت معینی از آسیب...