برچسب: معرفی کتاب

۰

۱۰۱ روش برای مهارتهای اجتماعی به کودکان

این کتاب شامل ۹ فصل و ۱۰۱ مهارت است که به مقوله‌های اصلی رشد اجتماعی کودکان با جزئیات کامل اشاره کرده و به‌خصوص برای آنهایی که در روابط اجتماعی، ابراز احساسات، مراقبت از خود،...

۰

کتاب خوب درباره بلوغ

اتفاقی که برای همه پدر و مادرها می افتد این است که روزی چشم باز میکنند و میبینند کودکشان دیگر کودک نیست. لحظه ی غریبی است هم غرورآفرین است و هم آغاز دلواپسی. دیدن...