برچسب: مشاور کودک و نوجوان

۰

استقلال طلبی در کودک یک ساله

دلبستگی و احساس تعلق مهمترین حادثه ی نخست زندگی است. اگر کودک تا پایان نخستین سال زندگی اش از مهر و محبت کافی برخوردار شود، گامی استوار در روابط انسانی برداشته در موقعیتی قرار...

۰

تاثیر والدین بر بزهکاری فرزندان

اگر با آمار سروکار داشته باشید، حتما می دانید پیوسته آمار اعتیاد،طلاق،خودکشی،بزهکاری و کجروی اجتماعی در حال افزایش است. اگر در بین نزدیکان خود چنین کسانی را می شناسید کمی تخصصی به شرایط و...

۰

نیازهای روانی فرزند من چیست؟

گرفتاری بزرگ انسانها که نتیجه اش ناسازگاری، طلاق، خودکشی، اعتیاد،بزهکاری، بحرانهای عصبی و روانی است، در موارد غیر حضوری و در بیشتر موارد ناشی از از کمبودها و برآورده نشدن نیازهای روانی می باشد....

۰

چه تغییراتی در نوجوان اتفاق می افتد؟

تحولات دوران نوجوانی ۱- تشکیل هویت  نوجوانی دوره ای است که هویت در آن شکل میگیرد. اگرچه فرآیند تشکیل هویت، مدت ها قبل از بلوغ شروع میشود اما مفهوم خود عمدتا در دوره نوجوانی...

۰

بلوغ زودرس و دیررس در پسران

اکثر پژوهش ها نشان داده است پسرانی که بلوغ زودرس دارند در میان همسالان خود محبوبترند و احتمال رهبری آن ها در گروه همسالان بیشتر است.در عین حال،این پسران آرام تر و باوقارترند و...