برچسب: مشاوره پیش از ازدواج

۰

نشانه های یک قربانی عشق

ده نشانه یک قربانی عشق: ۱-احساس میکنید باید دور و بر نامزد یا همسرتان پاورچین پاورچین راه بروید، تا مبادا او را ناراحت کنید. ۲-احساس میکنید نامزد یا همسرتان با شما با احترام رفتار...

۰

ازدواج به دلایل نادرست

برای عاشق شدن، نیاز به دلیلی نیست. تجربه عشق ، خود دلیل است. ارتباط با یک فرد به دلایل نادرست، یکی از راههای ایجاد روابط ناسالم و غیر ارضا کننده است. دلایل متفاوتی میتوانند...