برچسب: مشاوره قبل از ازدواج

۰

تفاهم در ازدواج

فرهنگ تفاهم در ازدواج احاطه بیشتر بر زندگی خود را بشناس تا خدای خود را بشناسی اساس هنر زیستن، داشتن کنترل بر خویشتن است. شناخت امکانات وجودی و طرز استفاده مطلوب از آنها. وقتی...

۰

نشانه های یک قربانی عشق

ده نشانه یک قربانی عشق: ۱-احساس میکنید باید دور و بر نامزد یا همسرتان پاورچین پاورچین راه بروید، تا مبادا او را ناراحت کنید. ۲-احساس میکنید نامزد یا همسرتان با شما با احترام رفتار...

۰

ازدواج به دلایل نادرست

برای عاشق شدن، نیاز به دلیلی نیست. تجربه عشق ، خود دلیل است. ارتباط با یک فرد به دلایل نادرست، یکی از راههای ایجاد روابط ناسالم و غیر ارضا کننده است. دلایل متفاوتی میتوانند...

۰

اختلاف سنی در ازدواج

همانطور که اختلافاتی نظیر وضع مالی، وضعیت اجتماعی و شخصی اهمیت دارند، اختلاف سن هم مهم است. اگر از اختلاف دیگری غفلت کنیم، رابطه مشترک آسیب پذیر می شود. هرچه بیشتر پافشاری کنید که...