برچسب: روانشناس

۰

تشویق کودکان

تشویق کودکان کودکان نیازمند توجه هستند: نقش پاداش و تحسین همه ی ما با تعریف و تمجید پیشرفت می کنیم. این مسئله، احساس خوبی در ما به وجود می آورد. به یاد دارم که...

۰

علت ترس

علت ترس مهمترین و بنیادی ترین علت ترس، جهالت نسبت به سرشت راستین مان است. اگر متقاعد میشدیم که سرشت مان، جانی آسیب ناپذیر و جاودان است، به هیچ رو نمی ترسیدیم. از آنجا...

۰

عواطف منفی

 عواطف منفی برای خلق واقعیتی سالم، شاد و سرشار از هماهنگی که آرزوی همه ی ماست، لازم است نخست به نوعی هماهنگی عاطفی دست یابیم. این روند را می توان به شش گام اصلی...

۰

پذیرش خود

خودپذیری  بدون خودپذیری عزت نفس وجود خارجی پیدا نمی کند. خودپذیری به قدری با عزت نفس در ارتباط پیوسته و تنگاتنگ است، که گاه می بینیم این دو را با هم به اشتباه می گیرند....

۰

الکلی بودن و نابسامانی خانواده

تحققیقی که در سال ۱۹۹۰ توسط انجمن الکلیسم آمریکا بر روی ۲۰۰ مدرسه انجام گرفت نشان داد که مصرف الکل زیاد یکی از بحرانی ترین موضوع های بهداشتی است.به طور کلی مصرف الکل به...

۰

اعتماد در محل کار

آیا باید به همه اعتماد داشت؟ چه موقع عدم اعتماد به دیگران در محیط کار طبیعی است؟ وقتی فرد جدیدی را ملاقات میکنید یا آموزش یک کارمند جدید را می پذیرید، طبیعی است که...

۰

چگونه اضطراب کودکم را کم کنم؟

علایم اضطراب در کودکان و نوجوانان معمول است، در حالی که ۱۰ تا ۲۰ درصد از کودکان مدرسه دارای علایم اضطراب هستند تعداد بیشتری از کودکان استرس هایی را تجربه میکنند که به عنوان...