برچسب: روانشناس کودک و نوجوان

۰

آزار جنسی کودک

آزار جنسی کودک برای پیشگیری از کودک آزاری جنسی، کودکان مسئول نیستند، بلکه این بزرگسالان هستند که مسئولند. اگر کودکان بتوانند از خودشان مراقبت کنند بسیار آرمانی است اما آنها توانایی لازم را برای...

۰

خطر کردن در نوجوانان

رهنمودهای مهم ۱) مزایای خطر کردن را به خود یادآوری کنید. نوجوانها صرف نظر از اینکه شما آنها را تشویق یا دلسرد کنید، نگران باشید یا نباشید،خطر خواهند کرد، پس بهتر است با دیدی...

۰

درخواست کمک از نوجوان

رهنمودهای مهم ۱) اطمینان داشته باشید که نیاز شما یک نیاز واقعی است: هنگام درخواست کمک از نوجوان اگر شما از آنها کار میکشید صرفا برای آنکه اعتماد به نفس آنها را بالا ببرید،این احساس...