برچسب: تمرکز

۰

جلوگیری از حواس پرتی هنگام مطالعه

شیوه ها و راه بردهای مطالعه جدیت در مطالعه به محض نشستن پشت میز مطالعه، خواندن را با جدیت شروع کنید زیرا اگر سریعا مشغول به مطالعه شوید، تمرکز حواس زود به دست می...

۰

افکارتان را برکمال متمرکز کنید.

افکارتان را بر کمال متمرکز کنید. بیماری نمی تواند در بدنی که از نظر فکری در تعادل باشد دوام بیاورد.به کمال توجه کنید و بدانید فقط کمال است که وجود دارد،و تمامی حواستان را...