برچسب: تربیت جنسی کودک و نوجوان

۰

تربیت جنسی کودک (۳)

سئوالات جنسی کودکان: در خصوص پاسخ به سئوالات کودکان باید نکات زیر را رعایت کنید: ۱- از سئوالاتش استقبال کنید. ۲- اطمینان حاصل کنید که آیا متوجه منظورش شده اید یا نه. ۳- اگر...

۰

تربیت جنسی کودک ۲

خود ارضایی در کودکان خودارضایی یعنی لذت بردن از دست زدن، بازی کردن و مالیدن اندام های جنسی خود. کودک همان گونه که گوش یا آرنج خود را لمس می کند، با اندام تناسلی...

۰

تربیت جنسی کودک ۱

مطالبی که کودکان در سنین مختلف در خصوص مسائل جنسی باید بدانند: کودک تا پنج سالگی باید مسائل زیر را بداند: _ نام صحیح اعضای بدن از جمله اعضای تناسلی _ بدانند که نوزاد...