دسته: معرفی کتاب

معرفی کتاب در این دسته قرار می گیرد.

۰

۱۰۱ روش برای مهارتهای اجتماعی به کودکان

این کتاب شامل ۹ فصل و ۱۰۱ مهارت است که به مقوله‌های اصلی رشد اجتماعی کودکان با جزئیات کامل اشاره کرده و به‌خصوص برای آنهایی که در روابط اجتماعی، ابراز احساسات، مراقبت از خود،...

۰

کتاب خوب درباره بلوغ

اتفاقی که برای همه پدر و مادرها می افتد این است که روزی چشم باز میکنند و میبینند کودکشان دیگر کودک نیست. لحظه ی غریبی است هم غرورآفرین است و هم آغاز دلواپسی. دیدن...

۰

کتاب خوب در رابطه با همدلی با کودک

  کتاب کودک،خانواده، انسان حاصل تجربیات دو مادر است که به مدت ۵ سال در یک گروه تربیت کودک شرکت کردند تا بتوانند فرزندانشان را با روش های بهتری پرورش دهند.در این کتاب از...