دسته: تحصیلی

۰

روش های ایجاد انگیزه در دانش آموزان

روش های ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان، معلمان و مربیان می توانند از روش های زیر بهره گیرند: ۱- طرح مطالب درسی به صورت پرسش های جالب: مطلب...

۰

مشکلات تحصیلی در نوجوانان

در آغاز بلوغ،نوجوان در دوره راهنمایی است.او دوره ابتدایی را تمام کرده و به مفاهیم اولیه علوم و ریاضیات آشنا شده است.لذت بردن از درس و مدرسه در این دوره به عوامل زیر بستگی...

۰

ضعیف بودن در درس ریاضی

بسیاری از کودکان مبتلا به مشکلات یادگیری و حتی کودکانی که فاقد این مشکلات هستند، درس ریاضیات را موضوعی دشوار میدانند. تعداد نوجوانانی که تصدیق می کنند در درس ریاضی دارای مشکل بوده اند،معمولا...

۰

یادگیری خواندن

مراحل اولیه اهمیت خواندن توانایی خواندن عموما به عنوان کلیدی جهت یادگیری موثر در تمام حیطه های آموزشی مدارس شناخته میشود. مشکلات مرتبط با یادگیری خواندن تاثیری منفی بر روی یادگیری تمام دروس مدرسه...