دسته: بالینی

روانشناسی بالینی در این بخش قرار می گیرد

۰

قدرت تصمیم گیری

قدرت تصمیم گیری تصمیم گیری یکی از مهمترین بخش های زندگی ماست. انسان هر روز با موقعیت هایی روبرو می شود که باید در مورد آنها تصمیم بگیرد. گاهی اوقات این موقعیت ها کوچک...

۰

تفکر خلاق

مهارت تفکر خلاق یکی از مهم ترین وجوه تمایز انسان، از دیگر موجودات قدرت تفکر خلاقیت اوست. قدرت دستکاری در ذهن، کشف و تولید ابزار و اندیشه های جدید و غیره به نوعی خلاقیت...

مدیریت زمان ۰

مدیریت زمان

مهارت مدیریت زمان راه های مختلفی برای بیان درک ما از زمان وجود دارد. برای قرنها مردم از حرکت و نور ماه و خورشید، ساعت آفتابی، اذان، زنگ کلیسا برای تنظیم برنامه زمانی روزانه...

۰

هنردرمانی

هنر درمانی ، یک شیوه مدرن درمان روانکاوانه شاید نام هنر درمانی را شنیده باشید! اما واقعا هنر درمانی چیست و چه کسی می تواند آن را انجام دهد؟ این پرسشی است که بعد...

۰

مقابله با استرس

راهبردهای مقابله با استرس می توان راهبرد های مقابله سازگارانه با استرس را در طیفی گنجاند که یک سر این طیف توصیه های کوچک ساده ای است که هر انسانی می تواند برای مقابله...

۰

افسردگی

افسردگی مهارت مقابله با خلق منفی همه ما دوست داریم در تمامی احوالات خود را فردی با خلقیات  متعادل، با ثبات، ملایم و مسلط بر احوال خویش نشان دهیم، چنین خواستی این باور غلط...