دسته: روانشناسی

انواع دسته های روانشناسی

۰

قدرت تصمیم گیری

قدرت تصمیم گیری تصمیم گیری یکی از مهمترین بخش های زندگی ماست. انسان هر روز با موقعیت هایی روبرو می شود که باید در مورد آنها تصمیم بگیرد. گاهی اوقات این موقعیت ها کوچک...

۰

بلوغ زودرس در دختران

بلوغ زودرس در دختران جان پی.هیل یکی از نخستین پژوهشگرانی که درباره ی نوجوانی زنان بررسی کرده، به این نتیجه رسیده است که روابط مادر و دختر، پس از نخستین عادت ماهیانه، به طور موقت،...

۰

مشاوره ترک اعتیاد

مشاوره ترک اعتیاد و راهکارهای درمان آن افراد معتاد غالباً از نظر روحی اوضاع مساعد و نرمالی ندارند. هنگامی که خود یا با تشویق و اصرار شما تصمیم به ترک اعتیاد می گیرند نیاز به...

۰

تفکر خلاق

مهارت تفکر خلاق یکی از مهم ترین وجوه تمایز انسان، از دیگر موجودات قدرت تفکر خلاقیت اوست. قدرت دستکاری در ذهن، کشف و تولید ابزار و اندیشه های جدید و غیره به نوعی خلاقیت...