بایگانی‌ روزانه: مهر ۳۰, ۱۳۹۸

۰

تفکر خلاق

مهارت تفکر خلاق یکی از مهم ترین وجوه تمایز انسان، از دیگر موجودات قدرت تفکر خلاقیت اوست. قدرت دستکاری در ذهن، کشف و تولید ابزار و اندیشه های جدید و غیره به نوعی خلاقیت...