بایگانی‌ روزانه: مهر ۱۱, ۱۳۹۸

۰

جرات ورزی

مهارت جرأت ورزی افراد دارای خصوصیات و ویژگیهای متفاوت هستند و طبیعتا در موقعیت های مختلف تحت شرایط زمانی و مکانی خاصی که قرار بگیرند نسبت به آن موقعیت رفتارهای متفاوتی را هم از...