بایگانی‌ روزانه: مهر ۴, ۱۳۹۸

۰

تاثیرگذاری

تاثیرگذاری تاثیرگذاری روی افراد، موضوع مهمی است. زیرا یادآوری های بعدی را به وجود می آورد. تاثیر اولیه، نخستین و شاید تنها فرصت مناسبی است که به افراد دنیا بگوییم ما چگونه انسانی هستیم. ...