بایگانی‌ روزانه: شهریور ۱۲, ۱۳۹۸

۰

خودآگاهی

مهارت خودآگاهی  همیشه انسان در جستجوی پاسخی برای این پرسش است و من کیستم؟ برای یافتن پاسخ باید از کجا و چگونه شروع کرد؟ غالبا اطلاعاتی که در فعالیت های روزانه مورد استفاده قرار...