بایگانی‌ روزانه: تیر ۱۷, ۱۳۹۸

۰

ابراز عواطف

ابراز عواطف این روزها ما زیاد درباره ابراز عواطف ، بیرون ریختن آنها ، خالی کردن سینه می شنویم. عاطفه دقیقا چیست؟ برای این بحث، از عواطف منفی یا ناخوش آیند مانند ترس، حسادت،...