بایگانی‌ روزانه: اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸

۰

اضطراب چیست؟

با اضطراب چه کنیم؟ جنبه مثبت خود بودن وقتی توسعه می یابد که فرد با تجربیاتی که به وجود آورنده اضطراب هستند روبرو شده از میان آن حرکت کرده و بر آن غلبه کند....