بایگانی‌ روزانه: اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۸

۰

اراده داشتن

با اراده باشید خیلی اوقات برای شما اتفاق افتاده که طرح و برنامه های جالبی دارید اما نمی توانید آنها را به ظهور و عمل برسانید. علت عمده این ناتوانی، بیماری بی ارادگی شماست....